Ramowy rozkład dnia

ROZKŁAD DNIA

Grupa pszczółek (starszaki)


6.00-8.00 – Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy integrujące grupę.

8.00-8.15 – Czynności samoobsługowe w WC i łazience, nauka etapów mycia rąk, doskonalenie tych czynności

8.15-8.30 – Śniadanie. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

8.30-10.45 – Realizacja zadań dydaktyczno -wychowawczych, zgodnie z tematyką programową, spacer

  • zajęcia z języka angielskiego (wtorek, środa, piątek);

  • rytmika (poniedziałek,środa)

  • ćwiczenia gimnastyczne (worek,czwartek)

  • religia (czwartek)

  • zajęcia logopedyczne (środa godz. 14.00)

10.45-11.00 – Przygotowanie do obiadu, czynności kulturalno-higieniczne w WC i łazience

11.00-11.30 – Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami:łyżką i widelcem,kultura zachowania się przy stole, używanie zwrotów grzecznościowych proszę,dziękuję,przepraszam

11.30-11.50 – Odpoczynek, słuchanie bajek i muzyki-wyciszenie

11.50-12.20 - Zajęcia dydaktyczne dla „zerówki”

12.20-13.45 – Zabawy dowolne, wg zainteresowań dzieci, praca indywidualna lub w grupach, dostosowane do ich możliwości, zabawa ruchowa

13.45-14.00 – Eksponowanie pracy dyżurnych, prace porządkowe, mycie rąk, podwieczorek

14.00-17.00 – Zajęcia logopedyczne (środa 14.00-14.30) Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne, porządkowanie sal, rozchodzenie się dzieci

 

Zajęcia dydaktyczno -wychowawcze zgodne z tematyką programową.

( aktywność umysłowa, językowa,słuchowa, matematyczna, plastyczna, techniczna,muzyczna )

 

ROZKŁAD DNIA

Grupa Biedroneczki (maluszki)

 

6.00-8.00 – Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy integrujące grupę

8.00-8.15 – Czynności samoobsługowe w WC i łazience, nauka etapów mycia rąk, doskonalenie tych czynności

8.15-8.30 – Śniadanie. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia

8.30-10.45 – Realizacja zadań dydaktyczno -wychowawczych, zgodnie z tematyką programową, spacer

  • zajęcia z języka angielskiego (wtorek, środa, piątek);

  • rytmika (poniedziałek,środa)

  • ćwiczenia gimnastyczne (worek,czwartek)

  • religia (czwartek)

  • zajęcia logopedyczne (środa godz. 14.00)

10.45-11.00 – Przygotowanie do obiadu, czynności kulturalno-higieniczne w WC i łazience

11.00-11.30 – Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami:łyżką i widelcem kultura zachowania się przy stole

11-30-13.45 Przygotowanie do odpoczynku-leżakowanie

13.45-14.00 – Prace porządkowe, mycie rąk, podwieczorek

14.00-17.00 – Zajęcia logopedyczne (środa 14.00-14.30)zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne, porządkowanie sal, rozchodzenie się dzieci

 

Zajęcia dydaktyczno -wychowawcze zgodne z tematyką programową.

( aktywność umysłowa, językowa,słuchowa, matematyczna, plastyczna, techniczna,muzyczna )