Kadra

Janina Emilia Latuszek

 

 

 

 

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola "Mały Geniusz". 35 lat doświadczenia zdobytego w Przedszkolu nr 34 w Elblągu w pracy z dziećmi na stanowisku nauczyciela dyplomowanego.

 

Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie - dyplom magistra teologii

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie - Studia podyplomowe, specjalność socjoterapeutyczna

 

Zakres zdobytego doświadczenia


Zaburzenia zachowania, trening interpersonalny, diagnozy zaburzeń, opracowywanie programów zajęć socjoterapeutycznych o charakterze terapeutycznym, rozwojowym i edukacyjnym, oraz indywidualna praca z grupą.

 

Dyplomy i certyfikaty

 

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu; Kurs doskonalący w zakresie diagnozowania, planowania, interwencji terapeutycznych z dziećmi z zespołem ADHD i zachowaniami  opozycyjno-buntowniczym ODD mającym problemy w kontaktach ze środowiskiem rówieśniczym

Międzynarodowa Konferencja TZA – ART Fundacja „Karan” w Warszawie; Certyfikat: STOP PRZEMOCY – O GODNOSĆ CZŁOWIEKA

 

 

 

 

Natalia Paszkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Gdański, studia podyplomowe kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, kierunek: Nauki o Rodzinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczycielka grupy przedszkolnej wieku od 4 roku - 6 lat.