Zajęcia

Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz" pracuje w oparciu o program edukacji: przedszkolne zabawianki „jak po sznurku” autorstwa Alicji Guły. Jest to program realizujący założenia podstawy programowej dla przedszkoli. Rozwijając edukację językową w pracy z dziećmi młodszymi od 2,5 do 6 lat, korzystając z pakietu „Album trzylatka” i „Album czterolatka”. U Dzieci starszych korzystamy z pakietu ”Literowe zabawianki” autorstwa Joanny Białobrzeskiej. Konstrukcja programu zawiera sprecyzowane umiejętności na trzech poziomach rozwoju dziecka. Dodatkowo wprowadzamy elementy edukacji matematycznej prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej „Dziecięca matematyka”.

 

 

Oferta edukacyjna:


Oferujemy zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne wynikające z realizacji zadań programowych, miedzy innymi:


 • ćwiczenia i zabawy ruchowe;
 • elementy dramy - zajęcia teatralne;
 • rytmika;
 • ćwiczenia wprowadzające do nauki czytania i pisania, prowadzone metodą dobrego startu -kurs nauki alfabetu i czytania;
 • każdego dnia zajęcia z plastyki, rysunku, malowanie , prace przestrzenne, wykorzystanie farb plakatowych, klejowych oraz masy solnej, gliny, wydzieranki;
 • bajkoterapii;
 • spotkania edukacyjne: ze Strażą Miejską, ze Strażą Pożarną, z weterynarzem, z lekarzem itd.;
 • gimnastyka buzi i języka – zajęcia z logopedyczne;
 • nauka płynnego i zrozumiałego dla innych wypowiadania się na dany temat, kształtowanie pozytywnych postaw i wartości, nauka logicznego myślenia;


Oferta zajęć dodatkowych na życzenie rodziców:

 

 • Zajęcia logopedyczne oraz indywidualna terapia logopedyczna
 • Angielski
 • Zumba
 • Judo
 • Zajęcia teatralne

 

Metody nauczania


W  Małym Geniuszu pracujemy w oparciu o program Metoda Projektów. Program ten pozwala nauczycielowi dostosować treści do różnic indywidualnych i potrzeb dzieci rozwijając jednocześnie ich samodzielność i kreatywność. Co najcenniejsze - uczy dzieci korzystania z różnych źródeł informacji.

 

Metody twórcze w wychowaniu fizycznym - Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 


Metody pedagogiczne - Metoda Porannego Kręgu

 

 

Praca z dziećmi oparta jest głównie o terapię przez zabawę.